Fuss, fotózz, mosolyogj! – Részvételi nyilatkozat

Részvételi feltételek
a Fuss, fotózz, mosolyogj! kampány
állomására regisztráló nevezők részére:

 1. Tudomásul veszem, hogy a rendezvényen saját felelősségemre veszek részt.
 2. Kijelentem, hogy a Szervező és a rendezvényt biztosító személyzet biztonsági utasításait betartom.
 3. A rendezvény meghatározott szakaszai közúton kerülhetnek megrendezésre, amire a KRESZ szabályai vonatkoznak. Kijelentem, hogy a rendezvény során a KRESZ szabályait szigorúan betartom!
 4. Kijelentem, hogy ismerem a rendezvény sajátosságait, a választott táv hosszát, szintemelkedését, nehézségét, megfelelő felkészültséggel rendelkezem a táv teljesítésére.
 5. Kijelentem, hogy a sporttevékenységre alkalmas egészségi állapotban vagyok, a rendezvényen bekövetkező esetleges sérülésért, balesetért, egészségkárosodásáért a Szervező nem tartozik felelősséggel!
 6. Tudomásul veszem, hogy bármely, a saját felkészületlenségemből, hanyagságomból, könnyelműségemből származó, a versennyel összefüggésben keletkezett kárért a Szervező nem tartozik felelősséggel.
 7. Tudomásul veszem, hogy a Szervező biztosítást nem köt a nevezőkre.
 8. 18 év alatti résztvevő esetén a fent leírt feltételek teljesítéséért a törvényes képviselő tartozik kizárólagos felelősséggel, melyet külön, aláírásával igazol.
 9. A rendezőség a verseny helyszínén elhelyezett személyes dolgokért, vagyontárgyakért felelősséget nem vállal.
 10. A megadott adatok a valóságnak megfelelnek és azok tárolásához, a rendezvényen való felhasználásához, utólagos elektronikus úton történő tájékoztatáshoz hozzájárulok.
 11. Hozzájárulok, hogy a rendezvény ideje alatt fotó-, és videófeltévelek készüljenek rólam, melyet a Szervező nem kereskedelmi célból felhasználhat!
 12. Kijelentem, hogy amennyiben több személyt regisztrálok a rendezvényre, a jelen részvételi feltételekkel minden nevezett személy tisztában van és azokat magára nézve elfogadja.

Részvételi feltételek
a Fuss, fotózz, mosolyogj! kampány
virtuális futására nevezők részére:

 1. Tudomásul veszem, hogy a kampányban saját felelősségemre veszek részt.
 2. Kijelentem, hogy a választott távról és annak teljesítésének időpontjáról, helyszínéről mint Nevező döntöttem.
 3. Kijelentem, hogy a sporttevékenységre alkalmas egészségi állapotban vagyok, a futás alatt bekövetkező esetleges sérülésért, balesetért, egészségkárosodásáért a Szervező nem tartozik felelősséggel!
 4. Tudomásul veszem, hogy bármely, a saját felkészületlenségemből, hanyagságomból, könnyelműségemből származó, a virtuális futással összefüggésben keletkezett kárért a Szervező nem tartozik felelősséggel.
 5. Tudomásul veszem, hogy a Szervező biztosítást nem köt a nevezőkre.
 6. 18 év alatti résztvevő esetén a fent leírt feltételek teljesítéséért a törvényes képviselő tartozik kizárólagos felelősséggel, melyet külön, aláírásával igazol.
 7. A megadott adatok a valóságnak megfelelnek és azok tárolásához, a rendezvényen való felhasználásához, utólagos elektronikus úton történő tájékoztatáshoz hozzájárulok.
 8. Kijelentem, hogy a virtuális futás alkalmával készült, a szervező számára eljuttatott fotóimat a Szervező nem kereskedelmi célból felhasználhatja!
 9. Kijelentem, hogy amennyiben több személyt regisztrálok a rendezvényre, a jelen részvételi feltételekkel minden nevezett személy tisztában van és azokat magára nézve elfogadja.