Tálalóbútort, étkezőasztalt és székeket kaptunk felajánlásként

A felajánlót és a támogatott családot Béresné Gurbán Júlia, kuratóriumi tag kötötte össze.
Julcsi szavait idézzük:

„Angyali cselekedet
A hétköznapokban annyi minden lehet angyali. Egy meleg tekintet, egy őszinte, biztató mosoly, vagy akár egy jócselekedet. Angyalokká válhatunk szárnyak, glória és természetfeletti erők nélkül is. Akinek örömöt okoz, hogy önzetlenül segíthet másokon, az angyal.
Az én barátaim igazi angyalok. Alig használt tálaló bútort, étkező asztalt és 6 db széket ajánlottak fel egy olyan kezelés alatt álló vagy már gyógyult gyermeknek és családjának, akik örömmel elfogadják azokat. Egy nagyon kedves gyógyult kisfiú és szerettei örömmel és hálás szívvel vették át a felajánlott bútorokat. Kívánok nekik sok finom ételt az asztalra, örömteli beszélgetéseket minden étkezéshez!
Az angyali barátaimnak – akik egyben alapítványunk támogatói – hálásan köszönöm, hogy ismét egy nemes ügyben lehettem közvetítő.”