„Szolnoki kutyagolás” rendezvény részvételi nyilatkozata

 1. Tüzelő szukával indulni tilos!
 2. Agresszív kutya csak szájkosárban vezethető fel!
 3. Kizárólag érvényes oltásokkal és mikrochippel rendelkező kutyával lehet indulni, amit a
  helyszínen ellenőrzünk!
 4. Kizárólag pórázon lehet a kutyákat vezetni, elengedni szigorúan tilos!
 5. A kutyák számára friss víz biztosítva lesz!
 6. Tudomásul veszem, hogy a rendezvényen saját felelősségemre veszek részt.
 7. Kijelentem, hogy a Szervező és a rendezvényt biztosító személyzet biztonsági utasításait
  betartom.
 8. Kijelentem, hogy ismerem a rendezvény sajátosságait, a választott táv hosszát,
  szintemelkedését, nehézségét, megfelelő felkészültséggel rendelkezem a táv teljesítésére.
 9. Kijelentem, hogy a sporttevékenységre alkalmas egészségi állapotban vagyok, a
  rendezvényen bekövetkező esetleges sérülésért, balesetért, egészségkárosodásáért a
  Szervező nem tartozik felelősséggel!
 10. Tudomásul veszem, hogy bármely, a saját felkészületlenségemből, hanyagságomból,
  könnyelműségemből származó, a versennyel összefüggésben keletkezett kárért a Szervező
  nem tartozik felelősséggel.
 11. Tudomásul veszem, hogy a Szervező biztosítást nem köt a nevezőkre.
 12. 18 év alatti résztvevő esetén a fent leírt feltételek teljesítéséért a törvényes képviselő
  tartozik kizárólagos felelősséggel, melyet külön, aláírásával igazol.
 13. rendezőség a verseny helyszínén elhelyezett személyes dolgokért, vagyontárgyakért
  felelősséget nem vállal.
 14. A megadott adatok a valóságnak megfelelnek és azok tárolásához, a rendezvényen való
  felhasználásához, utólagos elektronikus úton történő tájékoztatáshoz hozzájárulok.
 15. Hozzájárulok, hogy a rendezvény ideje alatt fotó-, és videófeltévelek készüljenek rólam,
  melyet a Szervező nem kereskedelmi célból felhasználhat!
 16. Kijelentem, hogy amennyiben több személyt regisztrálok a rendezvényre, a jelen részvételi
  feltételekkel minden nevezett személy tisztában van és azokat magára nézve elfogadja.